Effektivisera och optimera hanteringen av royalties

Genom Shoutly kan du skapa en plattform för dina giggare och hantera betalningar och fakturering automatiskt på ett organiserat sätt.

Underlätta insamling, fördelning och redovisning av royalties

När det kommer till att hantera royalties, oavsett om det är för musik, litteratur, digitala verk eller andra egendomar, är precision och effektivitet avgörande. Här spelar Shoutly en central roll genom att erbjuda en kraftfull lösning som automatiserar och förenklar hela processen. Shoutly kan erbjuda ditt företag specialiserade tjänster och verktyg som underlättar insamling, fördelning och redovisning av royalties.

Sluta slösa tid och energi på komplicerad royalty-hantering. Låt Shoutly automatisera och förenkla processen så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något för din verksamhet - att bygga starka relationer med dina samarbetspartners. Med Shoutly kan du vara säker på att royalty-betalningar hanteras smidigt och professionellt varje gång.

Effektivisera din arbetsprocess

Automatisering av Royalty-betalningar

Shoutly tar bort komplexiteten från royalty-hantering genom att automatisera betalningsprocessen till rätt rättighetshavare. Oavsett om det handlar om att betala upphovsmän, artister, författare eller andra innehavare av royalties, kan du lita på att Shoutly ser till att betalningarna sker snabbt och korrekt. Detta eliminerar risken för förseningar och felaktiga transaktioner.

Flexibla och Anpassningsbara metoder

Vi förstår att olika företag har olika behov och arbetsflöden när det gäller royalty-hantering. Därför har Shoutly utvecklat flera metoder för att använda vår plattform. Du kan enkelt administrera royalty-betalningar genom vårt användarvänliga gränssnitt (UI), ladda upp stora mängder data via en CSV-fil för snabb bearbetning eller använda vårt kraftfulla API för att integrera med ditt befintliga system.

Minska Administrativ börda

Genom att använda Shoutly för royalty-hantering kan du frigöra tid och resurser som annars skulle ägnas åt administrativa uppgifter. Genom vår plattform kan du samla in och lagra royalties som sedan distribueras till berättigade mottagare, vilket minimerar administration och risken för fel.

Är du intresserad av att veta mer?

Boka ett möte

Icon with paper plane, indicating your message was sent

Tack!

Vi återkommer till dig med en tid så snart som möjligt.
Oops! Something went wrong, please try again or reach out to us on contact@shoutly.com