Collect and organize your consultants

With Shoutly you kan quick and easy manage all of your consultants on one and the same platform. You'll get a clear overview perspective and are able to follow up your costs of your consultants and pay them- all in one plattform.
Safe, insured, taxed and ready.

En dator som visar hur Shoutlys dashboard ser ut.

Ett lättare sätt att ta betlat.

Shoutly symbol flexibel

Invite consultants

Invite your consultants and  collect all on and the same plattform. The consultant will register themselves safe using Mobile BankID, taking only a maximum of 30 seconds.

Shoutly symbol tryggt och compliant

Contract consultants

With Shoutly you are able to contract the competence you're in search for. You have the ability to manage everything from contracts and requirement templates to payments, all working fully automatically.

Shoutly symbol global täckning

Manage consultants

Decrease administration with automated pay- and consulting management. Work with global teams and pay out salary in over 30 different currencies through Shoutly.

Shoutly form röd
Team bild över samlade konsulter anslutna till Shoutly

One bill to all of your consultants and giggers

Create your teams in the plattform and pay them through one and the same bill. The recipients kan choose the currency and payment option of their liking without it effecting your imposition of hands.

Book a demo >

Work with global teams

With the help of Shoutly it's easy to work over seas. Let you recipient choose what payment option and currency that best fits them for the ultimate customer experience. Our payments are additionally very fast and reaches the recipient usually within 10 minutes.

En konsult som har ett digitalt möte

Are you a consultant that have been invited by a company?

The features you need, and a bit more

En glad Shoutly konsult skrattar
Clear follow-ups
Get full control over your costs with a good overview over all of your giggers and consultants. Then sort and present along side your requirements.
Konsult känner sig trygg med Shoutly
Customizable
Shoutly is built to fit your brand. Thats why you have the accessibility to use all of our services through whitelable or API.
Complete contract templates
Through structured templates and contracts for requirements you'll minimize the risk of misunderstanding, making it safer for both parties.

Frågor och svar

Här hittar du våra vanligaste frågor och svar.
Hittar du inte svaret på just din fråga? Då är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på contact@shoutly.com

När får jag betalt för mina fakturor? 

När uppdraget är slutfört skickas fakturan automatiskt till din kund som har upp till 30 dagar på sig att betala. Så fort vi har fått betalningen från kunden är pengarna på väg till dig, vilket vanligtvis tar 1-3 bankdagar.

Vad händer om jag blir sjuk? 

Om du blir sjuk under ett uppdrag betalas sjuklön ut enligt Lag (1991:1047) om sjuklön under förutsättningen att du kan uppvisa ett läkarintyg från första sjukdagen. Observera att vi endast betalar sjuklön utifrån den tid du skulle ha arbetat med ett uppdrag via Shoutly.

Vad händer om mina kunder inte betalar? 

Om dina kunder av någon anledning inte skulle betala kan vi hjälpa dig att driva vidare ärendet till inkasso.

Hur mycket borde jag fakturera?

Här finns det såklart olika sätt att tänka, men en bra start är att fundera kring vad du önskar för månadslön och vilka andra kostnader du kan tänkas ha som egenanställd. En bra idé är att avsätta en del till pension och semester. I vissa uppdrag kan du även behöva stå för extra utgifter i form av resor eller material, så dessa kostnader bör du också ha med i beräkningen. Förutsatt att du har en god överblick över kostnader går det sedan enkelt att räkna fram hur mycket du bör fakturera.

För att ha ett konkurrenskraftigt pris gentemot andra giggare inom samma kategori och med liknande erfarenhet kan det även vara smart att undersöka vad den ungefärliga lönenivån ligger på och anpassa dig utifrån det.

Shoutly logotyp blå
Fakturera utan eget företag
Kostnadsfri registrering
Kom igång