Feel safe with Shoutly

With Shoutly you as a customer can feel safe during the duration of your gigs.

Ett lättare sätt att ta betlat.

Shoutly symbol flexibel

Contract templates

Use our templates for requirements and minimize miscommunication and unpaid corrective turns.

Shoutly symbol tryggt och compliant

Safe and insured

Being self employed through Shoutly means that you're always insured during your gigs.

Shoutly symbol global täckning

Paid and ready

Don't worry about salary respons and/or social fees. The money then arrives insured and ready to use.

Shoutly form röd
Team bild över samlade konsulter anslutna till Shoutly

Get your money insured and ready

We take care of taxes, social fees, statutory retirement and insurance so that you can keep on doing gigs and finding new errands. Shoutly makes sure that your money gets to your bank account insured and all set.

Ask us about taxes and insurance >

Smooth for you and your customers

Your customers will always get sent a digital version of the bill that can directly be entered into your customers accounting system. If your customers were to pay late Shoutly will manage the reminders for these bills for you.

Do you have questions regarding our insurance? 

Frågor och svar

Här hittar du våra vanligaste frågor och svar.
Hittar du inte svaret på just din fråga? Då är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på contact@shoutly.com

När får jag betalt för mina fakturor? 

När uppdraget är slutfört skickas fakturan automatiskt till din kund som har upp till 30 dagar på sig att betala. Så fort vi har fått betalningen från kunden är pengarna på väg till dig, vilket vanligtvis tar 1-3 bankdagar.

Vad händer om jag blir sjuk? 

Om du blir sjuk under ett uppdrag betalas sjuklön ut enligt Lag (1991:1047) om sjuklön under förutsättningen att du kan uppvisa ett läkarintyg från första sjukdagen. Observera att vi endast betalar sjuklön utifrån den tid du skulle ha arbetat med ett uppdrag via Shoutly.

Vad händer om mina kunder inte betalar? 

Om dina kunder av någon anledning inte skulle betala kan vi hjälpa dig att driva vidare ärendet till inkasso.

Hur mycket borde jag fakturera?

Här finns det såklart olika sätt att tänka, men en bra start är att fundera kring vad du önskar för månadslön och vilka andra kostnader du kan tänkas ha som egenanställd. En bra idé är att avsätta en del till pension och semester. I vissa uppdrag kan du även behöva stå för extra utgifter i form av resor eller material, så dessa kostnader bör du också ha med i beräkningen. Förutsatt att du har en god överblick över kostnader går det sedan enkelt att räkna fram hur mycket du bör fakturera.

För att ha ett konkurrenskraftigt pris gentemot andra giggare inom samma kategori och med liknande erfarenhet kan det även vara smart att undersöka vad den ungefärliga lönenivån ligger på och anpassa dig utifrån det.

Shoutly logotyp blå
Fakturera utan eget företag
Kostnadsfri registrering
Kom igång